Termeni şi condiţii

Utilizarea platformei posturi.gov.ro (denumit în continuare “platforma”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

Platforma posturi.gov.ro foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.
În conformitate cu Directiva “e-Intimitate” a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, vizitatorii website-urilor sunt atenţionaţi cu privire la folosirea cookie-urilor.

Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul platformei, denumit în continuare “Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
Accesând şi navigând pe această platformă, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul secţiunilor sale, platforma posturi.gov.ro oferă utilizatorilor informaţii, privind posturile vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
Guvernul Romaniei întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informaţii privind posturile vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora. Cu toate acestea, platforma posturi.gov.ro nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la informaţia de pe acest site.

Informaţia oferită:
– este exclusiv de natură generală;
– nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
– poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora platforma posturi.gov.ro nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.
Numai documentele şi actele normative publicate de către organele abilitate sunt considerate autentice.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei platfomei posturi.gov.ro de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile platfomei posturi.gov.ro impuse de lege.

REGULI GENERALE

Administratorul platformei declară următoarele:
– va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului platformei;
– va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a platformei; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau  imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
– pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.