Zugrav – Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş – VedeaZugrav

Administraţia Naţională „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea

22 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Naţională „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de zugrav – Serviciul R.U.R.P.A. – Compartimentul Administrativ sediul A.B.A. Argeş Vedea.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: minimum învăţământ obligatoriu studii medii;
 • vechime: fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 decembrie 2018, ora 16,00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 decembrie 2018, ora 10:00: proba practică;
 • 21 decembrie 2018, ora 10:00 proba interviu.

[dosarcontractual

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul S.G.A. Argeş – din Ştefaneşti, str. Enculeşti nr. 11, judeţul Argeş, telefon 0248223449, int.115.

Apply for this Job