Șef serviciu și șef birou (6 posturi) – Primăria Municipiului Timișoara, județul TimișȘef serviciu și șef birou (6 posturi)

Primăria Municipiului Timișoara, județul Timiș

13 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Timișoara, județul Timiș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor publice de conducere, vacante, după cum urmează:

 1. şef serviciu la Unitatea de Implementare Proiecte Angajate ca şi Capitala Europeana a Culturii;
 2. şef serviciu la Serviciul Proiecte Edilitare;
 3. şef birou la Biroul Monitorizare Implementare Proiecte Edilitare;
 4. şef birou la Biroul Reţele Electrice, Iluminat. Reţele de Comunicaţii;
 5. şef birou la Biroul Canalizare, Alimentare cu Apă;
 6. şef birou la Biroul Logistică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu la Unitatea de Implementare Proiecte Angajate ca şi Capitala Europeana a Culturii:
  • studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea ştiinţe juridice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • şef serviciu la Serviciul Proiecte Edilitare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • şef birou la Biroul Monitorizare Implementare Proiecte Edilitare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea ştiinţe economice sau juridice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • şef birou la Biroul Reţele Electrice, Iluminat. Reţele de Comunicaţii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie electrică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, specialitatea electronică aplicată;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • şef birou la Biroul Canalizare, Alimentare cu Apă:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă şi instalaţii, specializarea amenajări şi construcţii hidrotehnice sau ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • şef birou la Biroul Logistică:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie mecanică;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 decembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, din Timişoara, str. Miron Costin nr. 2, telefon 0256/408.352 sau 0256.408.352, e-mail daniela.adam@primariatm.ro, aghata.jivkov@primariatm.ro.

Apply for this Job