Șef serviciu – Ministerul Finanțelor PubliceȘef serviciu

Ministerul Finanțelor Publice

26 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul aplicaţii registru contribuabili la Centrul naţional pentru informaţii financiare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: matematică, informatică, cibernetică, statistică şi informatică economică, inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie electrică;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • Perfectionari (specializari): sisteme de gestiune baze de date relaţionale/instrumente de dezvoltare pentru aplicaţii web multi-nivel;
 • Cunostinte de operare/programare pe calculator : Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicaţii similare – nivel mediu;
 • cunoaşterea limbii engleze – nivel „cunoştinţe de bază”;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 martie 2019, ora 08:30: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 28 martie 2019, ora 11:30: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României, republicată;
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365/29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525/02.08.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
1.Documentatie cu privire la sisteme de gestiune a bazelor de date relationale
http://bd.ase.ro/uploads/bd_curs/Curs_BD_Lungu,Botha.pdf
2.Documentatie Oracle pentru Oracle RDBMS 10g
https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14220.pdf
3.Oracle Project Management
https://docs.oracle.com/cd/V39571_02/current/acrobat/122pjtug.pdf
4.Oracle10g SQLPLUS and PL/SQL User’s Guide and Reference – Oracle Corporation, 2002.
5.Programare avansata in ORACLE9i – Ileana Popescu, Letitia Velcescu, Alexandra Alecu, Gabriela Florea – Ed. Tehnica 2004
6.Dezvoltarea bazelor de date in Oracle 9i – Hotka Dan, trad. Berechet A, Costi A, – Ed ALL 2004
7.Oracle Developer Suite 10g – Forms10g si Reports 10g – Build Internet Applications – Oracle Corporation 2004
8.HTML, XML – noţiuni de bază
https://www.tutorialspoint.com/html/html_overview.htm
https://www.quackit.com/xml/tutorial/
9.Java de la 0 la expert – Stefan Tanasa, Cristian Olaru, Stefan Andrei – Polirom 2011.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job