Șef serviciu – Primăria Orașului ComăneștiȘef serviciu

Primăria Orașului Comănești

11 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Orașului Comănești, Județul Bacău, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante, de şef Serviciu Autorizare, Control. Protecţia mediului, Protecţia muncii, Protecţie civilă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară ncradiată în condiţiile prezentei legi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 iunie 2017: proba scrisă;
  • 14 iunie 2017: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Comănești, str. Ciobănuş nr. 2, Județul Bacău, telefon 0234/374.272.

Apply for this Job