Șef serviciu – Primăria Municipiului Vaslui


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Șef serviciu

Primăria Municipiului Vaslui

7 iulie 2017

Primăria Municipiului Vaslui organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice, de conducere vacante, de Şef serviciu – Serviciul Finanţe Publice Locale în cadrul Direcţiei Economice, perioadă nedeterminată.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile economie, finanţe, contabilitate specializările: economie generală, economie generală şi comunicare economică, economie şi finanţe, finanţe băncii, finanţe asigurări, economie agroalimentară şi a mediului, economie şi comunicare economică în afaceri, economie mediului, contabilitate şi informatică de gestiune, management în industrie;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 31 iulie 2017, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 10 august 2017, ora 12.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada Spiru Haretnr. 2, telefon 0235/310999, int. 161.

Apply for this Job