Şef serviciu – Primăria Municipiului TârgovișteŞef serviciu

Primăria Municipiului Târgoviște

6 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Târgoviște, Județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de şef serviciu, grad II din cadrul Serviciului Management proiecte, Dezvoltare comunitară – Direcţia Managementul Proiectelor a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii, stabilite conform H.G. nr. 140/2017, astfel:
  • domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti, ramurile de ştiinţă:
  • inginerie civilă;
  • inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii;
  • domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramurile de ştiinţă:
  • ştiinţe juridice;
  • ştiinţe administrative – specializarea administraţie publică sau administraţie europeană;
  • ştiinţe economice – specializarea economie generală sau contabilitate şi informatică de gestiune;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • cunoştinţe operare PC: dovedite cu înscrisuri;
 • perfecţionări/specializări: expert sau manager achiziţii publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 octombrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 13 octombrie 2017, ora 14.00 – proba de interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Târgoviște din Târgoviște, str. Revoluției nr. 1-3, Județul Dâmbovița, telefon 0245/611.222, interior 117.

Apply for this Job