Șef serviciu – Primăria Municipiului Suceava



Șef serviciu

Primăria Municipiului Suceava

24 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de șef serviciu al Serviciului contencios administrativ, juridic din cadrul Direcției contencios administrativ, juridică și administrativă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul drept cu specializarea drept;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor publice, în condițiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani;
  • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile legii

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 15 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 24 iulie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Suceava, Serviciul resurse umane, Bd. 1 Mai nr. 5A, camera 45, sau la telefonul o230.212.696, e-mail ralucap@primariasv.ro.

Apply for this Job