Șef serviciu – Primăria Municipiului Reşiţa, județul Caraș-SeverinȘef serviciu

Primăria Municipiului Reşiţa, județul Caraș-Severin

16 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Reşiţa, județul Caraș-Severin, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante, de șef serviciu al Serviciului Proiecte cu Finanțare Externă și Strategii în cadrul Direcției Dezvoltare Locală și Instituțională din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Reșița.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești;
  • să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 iunie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 19 iunie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. IA, județul Caraș – Severin, telefon 0255/221.677, e-mail resurse.umane@primariaresita.ro.

Apply for this Job