Șef serviciu – Primăria Municipiului Cluj-Napoca, județul ClujȘef serviciu

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj

2 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante de șef serviciu la Serviciul Ordine și siguranță publică, Direcția Ordine Publică și Trafic Rutier, Direcția Generală Poliția Locală.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • absolvenți de studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • să îndeplinească cerințele specifice prevăzute în fișa postului, și anume studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani;
  • să nu aibă in cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile Legii ju; 188/1999, republicată, cu modificările și competările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 21 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 11 iunie 2019, ora 11.00: proba scrisă – Cluj-Napoca, Sala de Sticlă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, etajul 2, camera 99, telefon: 0264/596.030, interior 1020 sau 5030, e-mail resurseumane@primariaclujnapoca.ro.

Apply for this Job