Şef serviciu II – Primăria Municipiului BrăilaŞef serviciu II

Primăria Municipiului Brăila

18 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante, de şef serviciu, grad II – Direcţia de Cultură, învăţământ, Sport şi Turism – Serviciul învăţământ, Sănătate, Culte, Cultură, Organizare Evenimente, Relaţii cu ONG-uri, Minorităţi şi Sport -1 post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe administrative – administraţie publică;
  • vechime în specialitatea studiilor solicitate – minimum 5 ani.
    Condiţii specifice prevăzute în fişa postului
  • cunoştinţe operare PC, nivel mediu;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 06 februarie 2019, termen limită de depunere a dosarelor;
  • 19 februarie 2019, ora 12:00: proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator;
  • 25 februarie 2019, ora 14:30: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Brăila, din Piaţa Independenţei, nr.1, ghişeul nr. 2, telefon 0239/694.944.

Apply for this Job