Șef serviciu – Primăria Municipiului Arad, judeţul AradȘef serviciu

Primăria Municipiului Arad, judeţul Arad

22 februarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente din cadrul Primăriei municipiului Arad, judeţul Arad.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă arhitectură;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 martie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 martie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525/23.02.2004 din 21 martie 2007;
Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/31.10.2003.
Legea 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004;cu modificările şi completările ulterioare.
Ordinul 839/2009, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50 /1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; publicat în Monitorul Oficial nr. 797 din 23 noiembrie 2009bis, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea 350 din 2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul publicată în Monitorul Oficial al României , nr. 373 din 10.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordinul nr. 233/2016 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aprobare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul si de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 199 din 17 martie 2016
H.G.R.525 din 1996 republicată, pentru aprobarea regulamentului general de urbanism .republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice publicată în Monitorul Oficial nr. 938/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 153/2011 privind masuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor publicată în Monitorul Oficial nr. 493 din 11.07.2011 cu modificările şi completările ulterioare.
Legea 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, publicată în Monitorul Oficial nr. 405/5.07.2013 cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job