Șef serviciu – Primăria Municipiului Arad, judeţul AradȘef serviciu

Primăria Municipiului Arad, judeţul Arad

27 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Contabilitatea Bugetului General, Datorie Publică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Arad, judeţul Arad.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 16 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 29 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991*** Republicată , cu modificările şi completările ulterioare.
Legea Contabilităţii
Emitent: Parlamentul României
Publictă în: Monitorul oficial nr. 454 din 18.06.2008.
2.Ordinul nr. 1917 din 12 decembrie 2005*** Republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.
Emitent: Ministerul Finanţelor Publice
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 1186 şi 1186 bis din 29 decembrie 2005.
3.Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Codul fiscal
Titlul IX Impozite şi Taxe locale
Emitent: Parlamentul României
Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 688 din 10.09.2015.
4.Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Privind Statutul funcţionarilor publici
Emitent: Parlamentul României
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 365/29.05.2007
5.Legea nr.215 din aprilie 2001 *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea administraţiei publice locale
Emitent :Parlamentul României
Publicată în: Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007.
6.Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea finanţelor publice locale
Emitent: Parlamentul României
Publicată în: Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006.
7.Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
Emitent: Parlamentul României
Publicată în: Monitorul Oficial nr. 525 din 2 august 2007
8.Ordinul nr. 2021 din 17 decembrie 2013 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de alicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministerului finanţelor publice nr. 1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Emitent: Ministerul Finanţelor Publice
Publicat în: Monitorul Oficial, nr. 831 din 24.12.2013.
9.Constituţia României, republicată, publicată în Monitorul Oficial 767/31.10.2003

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job