Şef serviciu – Primăria Municipiului Alba IuliaŞef serviciu

Primăria Municipiului Alba Iulia

16 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă, de şef serviciu, la Direcţia Juridică, administraţie publică locală, Serviciul Administraţie publică locală juridic, contencios, Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe juridice;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
  • studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • să fie numiţi intr-o funcţie publică de clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi;
  • cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 septembrie 2017, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 14 septembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia;
  • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 143, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba.

Apply for this Job