Şef serviciu – Primăria Municipiului Alba IuliaŞef serviciu

Primăria Municipiului Alba Iulia

10 ianuarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă, de şef serviciu – Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului – Serviciul autorizări.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă: ştiinţe inginereşti – domeniile de licenţă – inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie geologică, inginerie geodezică, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor sau inginerie şi management şi în domeniile de licenţă – arhitectură şi urbanism;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
  • studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • să fie numiţi intr-o funcţie publică de clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi;
  • cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 29 ianuarie 2018, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 13 februarie 2018, ora 11.00:  proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC (pentru deţinătorii certificatului E.C.D.L. complet, se va echivala proba suplimentară pentru testarea cunoştinţelor de nivel mediu);
  • 14 februarie 2018, ora 11.00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia;
  • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 143, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba.

Apply for this Job