Șef serviciu – Primăria comunei Brăneşti, judeţul GorjȘef serviciu

Primăria comunei Brăneşti, judeţul Gorj

22 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Financiar-Contabil, Achiziţii Publice, Resurse Umane şi Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brăneşti, judeţul Gorj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 13 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 26 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

-Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
– Constituţia Românei;
– Legea Contabilităţii nr.82/1991, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.G. nr.119/1999 privind controlul intern/mangerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
– Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job