Șef serviciu – Ministerul Muncii şi Justiţiei SocialeȘef serviciu

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

30 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de șef serviciu, gradul II, la Serviciul Politici de Ocupare din cadrul Direcției Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii de specialitate; studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • studii universitare de mașter în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani;
 • cunoștințe de operare/programare calculator (necesitate și nivel) – Microsoft Office, Internet, E-mail -;
 • limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere) -;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: spirit organizatoric, capacitate de mobilizare a subordonaților pentru realizarea unor sarcini complexe, capacitate de analiză și sinteză, de evaluare și interpretare a unui volum mare și diversificat de informații, viteză, de reacție, capacitate de decizie, inițiativă în prezentarea de soluții noi, abilități de a lucra și a lua decizii sub presiune, abilități de comunicare cu reprezentanții altor instituții;
 • cerințe specifice: delegări în țară și în străinătate, participarea la seminalii și programe de pregătire;
 • competență managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale):
 • cunoștințe manageriale – utilizare de tehnici și instrumente manageriale specifice administrației publice;
 • capacitate decizională;
 • abilități de comunicare și negociere,
 • spirit creativ și de observație;
 • capacitate de a se autoperfecționa continuu;
 • abordare fermă în soluționarea problemelor;
 • capacitatea de a conduce o echipă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 septembrie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 01 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 08 octombrie 2019: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2 – 4, sectorul 1, Bucureşti, telefon 021/315.72.26.

Apply for this Job