Șef serviciu – Ministerul Finanțelor PubliceȘef serviciu

Ministerul Finanțelor Publice

26 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul aplicaţii administrare fiscală – schimb de informaţii la Centrul naţional pentru informaţii financiare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: matematică; informatică; cibernetică; statistică şi informatică economică; ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei; inginerie electrică; inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • Perfectionari (specializari): sisteme de gestiune baze de date relaţionale/instrumente de dezvoltare pentru aplicaţii web multi-nivel;
 • Cunostinte de operare/programare pe calculator : Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicaţii similare – nivel mediu;
 • cunoaşterea limbii engleze – nivel „cunoştinţe de bază”;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 martie 2019, ora 11:30: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României, republicată;
Lgea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.
Documentaţie cu privire la sisteme de gestiune a bazelor de date relaţionale;
http://bd.ase.ro/uploads/bd_curs/Curs_BD_Lungu,Botha.pdf
www.cis.lmu.de/~hs/teach/14s/ir/rdbms.pdf
https://www.tutorialspoint.com/sql/pdf/sql-rdbms-concepts..pdf
SOA – concepte generale;
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ieduasst/v1r1m0/index.jsp?topic=/com.ibm.iea.wsapiw/wsapiw/5.0/IBMandSAP_Intro2SAP_tech/P03_SOA_IBM_ESA_SAP_Khirallah/player.html
http://www.sap.com/platform/soa/businessbenefits/index.epx
https://www.w3schools.in/service-oriented-architecture/
https://www.tutorialspoint.com/soa/
Project Management Method (PJM);
https://docs.oracle.com/cd/V39571_02/current/acrobat/122pjtug.pdf
ce.sharif.edu/courses/83-84/1/ce474/resources/root/First%20Presentation/CDM.ppt
Custom Development Method (CDM);
http://www.anewlink.nl/ict/nl/publicaties/pdf/OPT200004_CDM-Custom-Development-Method-Advantage-2.0.pdf
http://www.rasfoiesc.com/educatie/informatica/baze-de-date/Oracle-Custom-Development-Meth54.php
http://www.anewlink.nl/ict/nl/publicaties/pdf/OPT200004_CDM-Custom-Development-Method-Advantage-2.0.pdf
Java – concepte de programare orientata pe obiect – Java de la 0 la expert – Stefan Tanasa, Cristian Olaru, Stefan Andrei – Ed. Polirom 2011
Oracle10g/11g SQLPLUS and PL/SQL User’s Guide and Reference – Oracle Corporation, 2002.
Oracle® Database PL/SQL User’s Guide and Reference 10g Release 2 (10.2) – https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/appdev.102/b14261.pdf
Oracle® Database PL/SQL Language Reference 11g Release 1 (11.1) – https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b28370.pdf
Oracle Developer Suite 10g/11g – Designer, Forms si Reports – Internet Applications – Build Internet Applications – Oracle Corporation 2004
Oracle10g Developer Suite Documentation Libary – Oracle Docs
https://docs.oracle.com/cd/B25016_08/doc/dl/index.htm
Oracle RDBMS 10g/11g
https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14220.pdf
HTML, XML.
https://www.tutorialspoint.com/html/html_overview.htm
https://www.quackit.com/xml/tutorial/
https://www.w3schools.com/html/

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job