Șef serviciu – Ministerul Finanțelor PubliceȘef serviciu

Ministerul Finanțelor Publice

19 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul managementul împrumuturilor externe din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point sau alte programe similare), Internet Explorer, Poştă Electronică – nivel „cunoştinţe de bază”;
 • cunoaşterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel mediu;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 martie 2019, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 22 martie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României, republicată;
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;
5.Hotărârea Guvernului Nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Hotărârea Guvernului nr. 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Legea nr. 84/2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014 – 2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016;
8.Legea nr. 85/2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014 – 2020), semnat la Luxembourg la 16 iunie 2016;
9.Legea nr. 105/2018 pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014 – 2020), semnat la Luxembourg la 18 iulie 2017;
10.Condiţii generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare : finanţarea proiectelor de investiţii (2018) / General conditions for IBRD financing: investment project financing (2018); https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=8b618dc8-3dfa-4449-86d0-b0d9110591aa
11.Condiţii standard pentru avansuri ale Băncii Mondiale în cadrul facilităţilor sale de pregătire a proiectelor datate 31 iulie 2010( Standard conditions for advances made by the World Bank under its Project Preparation Facility – July 31, 210) ; https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=2201
12.Manual pentru împrumutaţii Băncii Mondiale datat februarie 2017 ( Loan Handbook for World Bank Borrowers- february 2017); http://siteresources.worldbank.org/LOANS/Resources/Disbursement09.pdf
13.Regulamentul privind împrumuturile ale Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei din noiembrie 2016 (CEB Loan Regulations (November 2016)); https://coebank.org/en/about/policies-and-guidelines/projects-and-loans-policies-and-guidelines/
14.Manualul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru pregătitea şi implementarea proiectelor din ianuarie 2017 ( CEB Handbook for the Preparation and Implementation of Projects (January 2017);
https://coebank.org/en/about/policies-and-guidelines/projects-and-loans-policies-and- guidelines/

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job