Șef serviciu – Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului SăditorȘef serviciu

Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor

18 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu analize de laborator şi asigurarea calităţii din cadrul Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii de licenţă; agronomie, horticultură, biotehnologii;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 25 februarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 01 martie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constitutia Romaniei
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici republicată;
4. Legea nr 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată;
5. Ordin MADR nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale, cu modificariele si completarile ulterioare;
6. Ordin MADR nr. 150/2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre;
7. Ordin MADR nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere;
8. Ordin MAPDR nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor.
9. H.G. nr.1433/2009 privind înfiinţarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Bucureşti, cu modificarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job