Șef serviciu – Inspectoratul Teritorial de Muncă GorjȘef serviciu

Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj

12 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Contracte colective de muncă şi monitorizare relaţii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
    durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, agricole şi silvice, juridice, economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, administraţie publică sau ştiinţe politice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 31 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 13 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României;
2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată;
4. Hotărârea Guvernului nr. nr. 488 / 2017-privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii;
5. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
8. Legea nr. 52/2011-privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 62 /2011 -republicată- a dialogului social, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 252/2003- privind registrul unic de control;
11. Legea nr. 335/2013- privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordonanţa nr. 25 / 2014-privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România;
15. Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017- privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job