Șef serviciu II – Consiliul Judeţean AradȘef serviciu II

Consiliul Judeţean Arad

8 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Arad organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de șef serviciu, gradul II la Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Direcției Tehnice Investiții.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 27 martie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 09 aprilie 2019, ora 11.00: proba scrisă,
  • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Arad, din str. Corneliu Coposu, nr. 22, telefon 0357/731.123.

Apply for this Job