Șef serviciu, gradul II (2 posturi) – Consiliul Judeţean AradȘef serviciu, gradul II (2 posturi)

Consiliul Judeţean Arad

9 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, din cadrul Direcției Tehnice și Investiții, după cum urmează:

 • şef serviciu, gradul II la Serviciul Investiţii şi Dezvoltare Rurală din cadrul Direcţiei Tehnice Investiţii;
 • şef serviciu, gradul II la Serviciul Urmărire Lucrări de întreţinere, Reparaţii Drumuri şi Poduri din cadrul Direcţiei Tehnice Investiţii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu, gradul II la Serviciul Investiţii şi Dezvoltare Rurală din cadrul Direcţiei Tehnice Investiţii, sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiinţe: ştiinţe economice:
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi îutr-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
 • şef serviciu, gradul II la Serviciul Urmărire Lucrări de întreţinere, Reparaţii Drumuri şi Poduri din cadrul Direcţiei Tehnice Investiţii, suat:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 noiembrie 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă,
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Arad, din str. Corneliu Coposu, nr. 22, telefon 0357/731.123, e-mail consiliu@cjarad.ro.

 

Apply for this Job