Șef serviciu – Direcţia Judeţeană de Statistică IaşiȘef serviciu

Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi

5 iulie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul de statistică economică din cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: matematică şi ştiinţe ale naturii, ştiinţe inginereşti sau în ramura de ştiinţă: ştiinţe economice;
•studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
•să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
•să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 24 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 06 august 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosaranfp143]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

– Constituţia României, republicată,
– Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare,
– Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,
– Legea nr.226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare,
– HG nr.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, cu modificările şi completările ulterioare,
– Indicatori economici pe termen scurt si metodologia lor de calcul – site-ul Institutului Naţional de Statistică,
– Anchete structurale in intreprinderi – Caracteristici cercetate, precizari metodologice – site-ul Institutului Naţional de Statistică,
– Statistica construcţiilor- Caracteristici cercetate, precizari metodologice – site-ul Institutului Naţional de Satistică,
-Ancheta structurală în agricultură – Caracteristici cercetate, precizari metodologice – site-ul Institutului Naţional de Statistică.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job