Șef serviciu – Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului BucureştiȘef serviciu

Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti

25 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de şef serviciu – Serviciul Imagine şi Comunicare, gradul n, din cadrul Direcţiei Logistică, Organizare şi Mobilizare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul jurnalism şi ştiinţele comunicării;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • să fie numit într-o funcţie publică de clasa I;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a municipiului Bucureşti cu sediul în Bd. Libertăţii nr. 18, bl. 104, sectar 5, telefon 021/539.14.25, e-mail resurse.umane@plmb.ro.

Apply for this Job