Șef serviciu – Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, BucureștiȘef serviciu

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, București

12 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, București organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de șef birou, Biroul Intervenții – Direcția Ordine Publică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea administrație publică;
  • să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice de conducere de șef birou – minim 5 ani;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 01 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 15 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcţiei Generală de Poliţie Locală Sector 6 Bucureşti din Şos. Orhideelor, Nr. 2d, telefon: 021/413.17.38, e-mail resurse.umane@politia6.ro.

Apply for this Job