Şef serviciu – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului TeleormanŞef serviciu

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman

4 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante, de Şef Serviciu informatică, monitorizare, strategii în domeniul asistenţei sociale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe juridice; ştiinţe administrative; ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei;
  • studii de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
  • cunoştinţe de operare programare pe calculator: cunoştinţe Microsoft Office, nivel avansat; sisteme de operare (Windows), nivel avansat, reţele de calculatoare, nivel avansat, baze de date, nivel avansat;
  • limbi străine: limba engleză, cunoştinţe de bază, vorbit – nivel mediu, scris nivel mediu, citit – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 06 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 08 septembrie 2017, ora 12:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman – Compartimentul Resurse Umane, telefon 0247/316611, interior 16.

Apply for this Job