Şef serviciu – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2Şef serviciu

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

10 ianuarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de şef serviciu clasa I, gradul II – Serviciul Licitaţii, Contracte, Achiziţii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • perfecţionări (specializări): studii dc masterat sau dc studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) nu este cazul;
 • limbi străine – necesitate şi nivel de cunoaştere: nu este cazul;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice – 2 ani;
 • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
  • capacitate de lucru în echipă şi independent;
  • promptitudine şi eficienţă în efectuarea lucrărilor;
  • asumarea responsabilităţii;
  • păstrarea confidenţialităţii;
  • corectitudine şi fidelitate;
  • flexibilitate şi adaptabilitate;
  • aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe;
  • bune aptitudini de redactare şi comunicare verbală;
  • preocupare pentru perfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite;
  • abilităţi în utilizarea calculatorului şi a altor echipamente informatice;
 • competenţe manageriale (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): demonstrarea unor aptitudini adecvate de conducere, delegare şi control, eficienţă în motivare, capacitatea de a stabili şi menţine anumite standarde, capacitatea de a respecta termenele limită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 ianuarie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 februarie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 2, situat în str. Olari nr. 11-13, sectorul 2, telefon 031/405.24.77, interior 303, 338.

Apply for this Job