Şef serviciu – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 BucureștiŞef serviciu

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 București

21 februarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante de şef serviciu clasa I, gradul II – Serviciul Licitaţii, Contracte, Achiziţii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
  • capacitate de lucru în echipă şi independent;
  • promptitudine şi eficienţă în efectuarea lucrărilor;
  • asumarea responsabilităţii;
  • păstrarea confidenţialităţii;
  • corectitudine şi fidelitate;
  • flexibilitate şi adaptabilitate;
  • aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe;
  • bune aptitudini de redactare şi comunicare verbală;
  • preocupare pentru perfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite;
 • abilităţi în utilizarea calculatorului şi a altor echipamente informatice;
 • competenţe manageriale (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): demonstrarea unor aptitudini adecvate de conducere, delegare şi control, eficienţă în motivare, capacitatea de a stabili şi menţine anumite standarde, capacitatea de a respecta termenele limită;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 martie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 martie 2018, ora 11:00: proba scrisă – la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 2 situat în “Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 301, sectorul 2, Complexul de Activităţi Recreative şi Educative „Sf. Pantelimon“;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relatii suplimentare se pot obține la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, Bucureşti, str. Olari nr. 15, sectorul 2, telefon 031/405.24.77, interior 303, 338.

Apply for this Job