Șef serviciu – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului NeamţȘef serviciu

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

6 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul pentru copilul maltratat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale – specializarea asistenţă socială;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 februarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României;
2.Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici ;
4.Killén, K. (1998) Copilul maltratat, Oradea: Editura Eurobit;
5.Ionescu, Ş. (coord.) (2001) Copilul maltratat, Evaluare, prevenire şi intervenţie, FICF, Bucureşti: Editura Extreme Group;
6.Irimescu, G. (2006) Protecţia socială a copilului abuzat, Iaşi: Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza;”
7.Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
8.Metodologia-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie, aprobată prin HG Nr. 49/2011, publicată în MO, partea I, nr. 117, din 16.02.2011.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job