Șef serviciu – Direcţia de Asistenţă Socială PantelimonȘef serviciu

Direcţia de Asistenţă Socială Pantelimon

9 mai 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Asistenţă Socială Pantelimon, judeţul Ilfov, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante, de şef serviciu – Serviciul Beneficii Sociale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 2 ani;
  • să fie numiţi intr-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
  • funcţionarii publici de execuţie pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă şi funcţionarii publid de conducere pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă de nivel superior, pe bază de examen sau concurs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 iunie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Pantelimon din strada Sântul Gheorghe, numărul 32, oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, telefon 021/301.70.84, interior 232 sau 0752.297.117, e-mail ramona.mihaescu@das-pantelimon.ro.

Apply for this Job