Șef serviciu II – Consiliul Judeţean MaramureşȘef serviciu II

Consiliul Judeţean Maramureş

10 decembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Maramureş organizează concurs de promovare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, grad II – Serviciul Administrație Publică din cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor, respectiv 5 ani;
  • să fie absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice;
  • să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de mașter în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 30 decembrie 2019, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 15 ianuarie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relații suplimentare privind bibliografia și conținutul dosarului de înscriere se pot obține la sediul Consiliului Județean Maramureș, Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 46, camera 26, sau pe pagina web a instituției www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “Cariera”. Persoană de contact: David Anca, telefon 0262/202664, e-mail anca.david@cjmaramures.ro

Apply for this Job