Șef serviciu – Consiliul Județean GorjȘef serviciu

Consiliul Județean Gorj

14 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Județean Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul inginerie civilă, specializarea căi ferate, drumuri și poduri;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • autorizație diriginte de șantier pentru domeniul: dramuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu – de interes național/județean. eliberată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Inspectoratul de Stat în Construcții;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 15 iulie 2019, ora 10:30: proba scrisă;
  • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Gorj, din Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 2-4, et. 2, camera 236, telefon 0372/531.241.

Apply for this Job