Șef serviciu – Consiliul Județean GorjȘef serviciu

Consiliul Județean Gorj

12 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Județean Gorj organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante, de șef serviciu la Serviciul Promovare, Turism și Comunicare – Direcția Managementul Proiectelor și Relații Externe.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: științe ale comunicării sau științe economice;
  • să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 02 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 15 mai 2019, ora 10:30: proba scrisă;
  • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Gorj, din Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 2-4, et. 2, camera 236, telefon 0372.531.241, e-mail: e-mail: giorgiana.florea@cjgorj.ro.

Apply for this Job