Șef serviciu – Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului TimişoaraȘef serviciu

Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Timişoara

16 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Politici Implementare Programe pentru IMM din cadrul Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Timişoara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 15 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constitutia Romaniei;
2. Hotărârea Guvernului nr. 23 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 346 din din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2017 din 30 iunie 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului;
5. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată) privind Statutul Funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Procedura de implementare a programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat nr. 978/02.07.2018 si publicata in Monitorul Oficial nr. 605/16.07.2018;
8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi intreprinderi mici şi mijlocii;
9. Legea nr. 112/2017 din 19 mai 2017, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii;
10. Schema de ajutor de minimis a programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii “Start-up Nation –România” publicată în Monitorul Oficial al României nr. 431 bis/12 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare;;
11. Procedura de implementare a programului naţional multianual de microindustrializare aprobataă prin Ordinul nr. 955/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 6 iulie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
13. Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordonanţa de Urgenţă nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996;
17. ORDIN Nr. 1238/2017 din 27 septembrie 2017privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job