Șef serviciu – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă VâlceaȘef serviciu

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea

8 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Agenţii Locale din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

LEGEA nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
-LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
-LEGEA nr. 202 din 22 mai 2006, republicată, privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu modificările şi completările ulterioare;
-HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 1.610 din 8 noiembrie 2006 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu modificările şi completările ulterioare;
-LEGEA nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
-H. G. nr. 174 din 20 februarie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
– HOTARAREA nr. 377 din 18 aprilie 2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora;
– LEGEA nr. 72 din 26 martie 2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor ;
– LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată2*) privind ucenicia la locul de muncă;
– HOTĂRÂRE nr. 855 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă ;
– LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior ;
– HOTĂRÂRE nr. 473 din 4 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior ;
– HOTĂRÂRE nr. 277 din 21 martie 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă ;
– ORDONANŢĂ nr. 129 din 31 august 2000 (*republicată2*) privind formarea profesională a adulţilor ;
– LEGE nr. 375 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor ;
-LEGE nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială ;
-HOTĂRÂRE nr. 585 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială ;
-ORDIN nr. 2.034 din 13 octombrie 2016 privind aprobarea Procedurii de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale ;
-LEGE nr. 106 din 18 mai 2017 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în
cadrul Uniunii Europene ;
-Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job