Sef serviciu – Primăria Municipiului IașiSef serviciu

Primăria Municipiului Iași

4 septembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Iași organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante de şef serviciu la Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice – Direcția Tehnică și Servicii Comunitare.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de participare la concurs potrivit an. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
  • studii universitare de mașter absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin.(l) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 23 septembrie 2019: data limită de depunere a dosarelor de concurs;
  • 08 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului va fi comunicată ulterior, odată cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin.(l) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, telefon 0232/267.582, interior 275.

Apply for this Job