Șef serviciu (4 posturi) – Autoritatea Națională Fitosanitară - Oficiile fitosanitare judeţene Bacău, Botoşani, Brăila, ConstanţaȘef serviciu (4 posturi)

Autoritatea Națională Fitosanitară – Oficiile fitosanitare judeţene Bacău, Botoşani, Brăila, Constanţa

5 iulie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu al Oficiilor fitosanitare judeţene Bacău, Botoşani, Brăila, Constanţa din cadrul Autorităţii Naţionale Fitosanitare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii de licenţă: agronomie, horticultură, biologie sau chimie;
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 24 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 06 august 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosaranfp143]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici – r2, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2007 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, r1;
3. Constituţia României, republicată;
4. Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare;
5. Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000, privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 583/2007 privind stabilirea unui grad de standardizare pentru paşapoartele fitosanitare utilizate pentru circulaţia anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte în Comunitate, şi stabilirea procedurilor detaliate de eliberare a paşapoartelor fitosanitare, condiţiilor şi procedurilor detaliate de înlocuire a acestora;
8. Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 580/2007 privind procedura de inregistrare a producatorilor si importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte si de stabilire a anumitor obligatii pentru acestia;
9. Ordonanţa de urgenţă nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură;
10. Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.1501/2013 privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare;
11. Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor , precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar;
12. Ordonanta de urgenta nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune în scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei;
13. Hotarare nr. 135/2019 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor ;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job