Șef serviciu – Primăria Municipiului GherlaȘef serviciu

Primăria Municipiului Gherla

26 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Gherla, Judeţul Cluj, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante, de şef serviciu al Serviciului administraţie publică locală, acces la informaţiile publice, juridic, relaţii cu publicul, şi consiliul locala, învăţământ, cultura.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în echivalentă in ramura ştiinţelor juridice, specializarea drept sau administraţie publică;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 16 noiembrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 28 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 143, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Gherla, Judeţul Cluj, din str. Bobâlna nr. 2, camera 36, telefon: 0264/241.926, interior 106.

Apply for this Job