Șef serviciu – Primăria Municipiului BucureștiȘef serviciu

Primăria Municipiului București

10 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice vacante, de şef serviciu din cadrul Direcţiei de Mediu – Serviciul Monitorizare Spaţii Verzi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • pregătirea de specialitate: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental matematică şi ştiinţe ale naturii, ramura ştiinţele pământului şi atmosferei sau în domeniul fundamentai ştiinţe sociale, ramura ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • vechimea minimă in specialitatea studiilor – 5 ani:
  • competenţe lingvistice de comunicare in limba engleză, nivel mediu conform Cadrului European de Referinţă pentru Limbi Străine, testate prin probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin D.P.G. nr. 1182/04.07.2018;
  • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Microsoft Oftice Word şi Excel, Internet Explorer- nivel mediu, testate prin probă suplimentară, conform procedurii aprobate prin D.P.G. nr. 1182/04.07.2018;
  • permis auto – categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 22 ianuarie 2019, ora 10.00 proba suplimentara de testare a competenţelor de comunicare în limba engleză şi la ora 12.00, proba suplimentara de testare a competenţelor de operare-programare pe calculator;
  • 23 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului București din București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, telefon: 021/305.55.00, interior 2071.

Apply for this Job