Șef serviciu – Consiliul Județean HunedoaraȘef serviciu

Consiliul Județean Hunedoara

30 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Județean Hunedoara organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacantă de şef serviciu, gradul II, din Serviciul Investiţii – Direcţia tehnică şi investiţii din Aparatul de Specialitate ai Consiliului Judeţean Hunedoara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să deţină studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti;
  • să deţină cunoştinţe de operare/ programare calculator, dovedite cu diplomă/ atestat/ certificat, nivel de bază;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 18 septembrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 01 octombrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 143, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Hunedoara din Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, Județul Hunedoara, telefon 0254/211.350, interior 201.

Apply for this Job