Șef serviciu – Consiliul Judeţean AradȘef serviciu

Consiliul Judeţean Arad

9 februarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Arad organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de şef serviciu, gradul II la Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri al Direcţiei Tehnice Investiţii -1 post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental – ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă – inginerie civilă, domeniul de licenţă – inginerie civilă, specializarea – căi ferate, drumuri şi poduri;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 01 martie 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 13 martie 2018, ora 11.00 proba scrisă,
  • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Arad, din str. Corneliu Coposu, nr. 22, telefon 0357/731.123, e-mail consiliu@cjarad.ro.

Apply for this Job