Șef serviciu (2 posturi) – Ministerul Afacerilor InterneȘef serviciu (2 posturi)

Ministerul Afacerilor Interne

3 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul pentru Îndrumare Metodologică şi Coordonare, şef serviciu – Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate şi a Verificării Legalitatii, Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu – Serviciul pentru Îndrumare Metodologică şi Coordonare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  •  să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.
 • şef serviciu – Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate şi a Verificării Legalitatii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 octombrie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 05 octombrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

şef serviciu – Serviciul pentru Îndrumare Metodologică şi Coordonare

1.Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 340/2004 privind prefectul instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
9. Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
10. Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

Tematică orientativă

1.Administraţia publică centrală de specialitate: structură; înfiinţare.
2. Administraţia publică locală: principii de bază; autorităţi comunale şi orăşeneşti; consiliul judeţean; prefectul.
3. Organizarea şi funcţionarea ministerelor.
4. Consiliile locale: constituire; atribuţii; funcţionare; dizolvare.
5. Suspendarea mandatului de consilier local.
6. Primarul şi viceprimarul.
7. Exercitarea mandatului de către aleşii locali.
8. Drepturile aleşilor locali.
9. Obligaţiile aleşilor locali.
10.Răspunderea aleşilor locali.
11.Prefectul şi instituţia prefectului (drepturile şi îndatoririle prefecţilor şi ale subprefecţilor; atribuţiile prefectului; actele prefectului; atribuţiile structurilor de specialitate ale instituţiei prefectului).
12.Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
13.Registrul electoral şi listele electorale.
14.Birourile electorale. Organizare şi atribuţii.
15.Referendumul privind revizuirea Constituţiei.
16.Exercitarea dreptului de vot şi de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European.
17.Statutul funcţionarilor publici.
18.Codul de conduită a funcţionarilor publici.
Bibliografie
şef serviciu – Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate şi a Verificării Legalitatii:

1.Constituţia României, republicată;
2.Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul IV, Capitotul III, Secţiunile 3-5;
9.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
11.Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
12.Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică orientativă
1.Legiferarea – categorii de legi.
2.Administraţia publică centrală de specialitate: structură; înfiinţare.
3.Administraţia publică locală: principii de bază; autorităţi comunale şi orăşeneşti; consiliul judeţean; prefectul.
4.Organizarea şi funcţionarea ministerelor.
5.Consiliile locale: constituire; atribuţii; funcţionare; dizolvare; suspendarea mandatului de consilier local.
6.Primarul şi viceprimarul.
7.Consiliul judeţean: constituire şi componenţă; atribuţii; funcţionare; preşedinte şi vicepreşedinte.
8.Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi comunicarea acestora.
9.Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale.
10. Exercitarea mandatului de către aleşii locali.
11. Drepturile aleşilor locali.
12. Obligaţiile aleşilor locali.
13. Răspunderea aleşilor locali.
14. Prefectul şi instituţia prefectului (drepturile şi îndatoririle prefecţilor şi ale subprefecţilor; atribuţiile prefectului; actele prefectului; atribuţiile structurilor de specialitate ale instituţiei prefectului).
15. Rolul prefectului de autoritate de tutelă administrativă.
16. Statutul funcţionarilor publici.
17. Incompatibilităţi privind funcţia de membru al Guvernului şi alte funcţii publice de autoritate din administraţia publică centrală şi locală.
18. Incompatibilităţi privind aleşii locali.
19. Incompatibilităţi privind funcţionarii publici.
20. Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public.
21. Sancţiunile prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
22. Codul de conduită a funcţionarilor publici.
23. Reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job