Șef serviciu (2 posturi) – Institutul Naţional de StatisticăȘef serviciu (2 posturi)

Institutul Naţional de Statistică

23 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul statistica mediului şi dezvoltării durabile şi şef serviciu – Serviciul tehnoredactare publicaţii statistice, grafică şi pre – press din cadrul Institutului Naţional de Statistică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu – Serviciul statistica mediului şi dezvoltării durabile:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă matematică sau ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • şef serviciu – Serviciul tehnoredactare publicaţii statistice, grafică şi pre – press:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, ştiinţelor inginereşti, matematică şi ştiinţe ale naturii;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iunie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

şef serviciu – Serviciul statistica mediului şi dezvoltării durabile:
– Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
– Constituţia României, republicată;
– Cod de bune practici al statisticilor europene;
– Programul Statistic Naţional Anual 2019 -Capitolul ”Statistica mediului”;
– Statistica – teorie şi aplicaţii, Autori: Tudorel ANDREI, Stelian Stancu, Editura ALL – 1995.
– Statistică – aplicaţii practice, Autori: Naria BADIŢĂ, Sulvia elema CRISTACHE, editura MONDAN – 1998
– Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind conturile economice de mediu europene;
– Regulamentul (UE) nr. 538/2014 AL Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene;
– Regulamentul (UE) nr. 549/2013 AL Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană.
– Metodologia privind Contul emisiilor in aer – http://colectaredate.insse.ro/metadata/viewStatisticalResearch.htm?locale=ro&researchId=2500
– Metodologia privind Contul taxe de mediu – http://colectaredate.insse.ro/metadata/viewStatisticalResearch.htm?locale=ro&researchId=4450
– Metodologia privind Contul fluxurilor de materiale economie mediu – http://colectaredate.insse.ro/metadata/viewStatisticalResearch.htm?locale=ro&researchId=55
– Environmental subsidies and similar transfers – guidelines – https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-15-005-EN-N
– Environmental protection expenditure accounts – handbook, 2017 edition – https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-17-004

şef serviciu – Serviciul tehnoredactare publicaţii statistice, grafică şi pre – press
– Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
– Constituţia României, republicată;
– Microsoft Office Professional 2013 Step by Step Paperback de Beth Melton (Autor), Mark Dodge (Autor), Echo Swinford (Autor), Andrew Couch (Autor)
– Matt Kloskowski, Layers – The Complete Guide to Photoshops, 2011, ISBN 10: 0-321-74958-8, ISBN 13: 978-0-321-74958-1
– Using Adobe® Acrobat® 9 Pro for Windows® and Mac OS.© 2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Web version.
– CorelDRAW® Graphics Suite X4 User Guide. Copyright 2007 Corel Corporation. All rights reserved. Web version.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job