Șef serviciu (2 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Șef serviciu (2 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

9 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere, vacante, după cum urmează:

 1. șef serviciu – Serviciul Achiziții Publice, Tehnic și Administrativ;
 2. șef serviciu –  – Serviciul Proiecte, Relații cu Publicul și Violența în Familie.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • șef serviciu – Serviciul Achiziții Publice, Tehnic și Administrativ:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare științe sociale;
  • să fie absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.
 • șef serviciu –  – Serviciul Proiecte, Relații cu Publicul și Violența în Familie:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare științe sociale;
  • să fie absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
  • cunoașterea limbii engleze și germane: nivel mediu.
  • la proba scrisă candidații vor redacta câte o lucrare în limba engleză și în limba germană care să conțină descrierea unui proiect DGASPC Harghita în ultimii 5 ani.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 aprilie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane al Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Harghita din Miercurea-Ciuc, Strada Libertăţii nr. 5, cam. 301, Judeţul Harghita, telefon 0266/207.761.

Apply for this Job