Șef serviciu (2 posturi) – Casa Judeţeană de Pensii GalaţiȘef serviciu (2 posturi)

Casa Judeţeană de Pensii Galaţi

21 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Legislaţie, Contencios, Executare Silită, Comunicare şi Relaţii Publice şi şef serviciu – Serviciul Casa Locală de Pensii Tecuci din cadrul Casei Judeţene de Pensii Galaţi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • șef serviciu – Serviciul Legislaţie, Contencios, Executare Silită, Comunicare şi Relaţii Publice
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani
 • şef serviciu – Serviciul Casa Locală de Pensii Tecuci
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Bibliografia sef serviciu, gradul II, Casa Locala de Pensii Tecuci

Legea nr. 263/2010 privind Sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea nr. 257 /2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind Sistemul unitar de pensii publice;
Legea 341/2004 recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania ;
Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor;
Legea nr.7/2016 privind modificarea si completarea legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi ;
Decret-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri ( republicat si actualizat);
Legea nr.189/2000 privind aprobarea OG 105/1999 pentru modificarea si completarea DL 118/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 06.03.1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri ;
Legea nr.309/2002 privind recunoasterea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 ;
Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi ;
Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi ;
Legea 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor;
Legea 340/2015, bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016,
Legea 339/2015, bugetului de stat pe anul 2016;
Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare
Legea 7/2004, r1 privind Codul de conduita al functionarilor publici;
Hotararea nr.118/2012 privind apobarea Statutului Casei Nationale de Pensii Publice
Constitutia Romaniei;

Bibliografia necesara elaborării lucrării scrise si susţinerii probei de interviu pentru functia de sef serviciu, gradul II, Serviciul Legislatie, Contencios, Executare Silita, Comunicare si Relatii Publice

Legea nr. 263/2010 privind Sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea nr. 257 /2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind Sistemul unitar de pensii publice;
Legea 341/2004 recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania ;
Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor;
Legea nr.7/2016 privind modificarea si completarea legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi ;
Decret-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri ( republicat si actualizat);
Legea nr.189/2000 privind aprobarea OG 105/1999 pentru modificarea si completarea DL 118/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 06.03.1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri ;
Legea nr.309/2002 privind recunoasterea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 ;
Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi ;
Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi ;
Legea 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor;
Legea 340/2015, bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016,
Legea 339/2015, bugetului de stat pe anul 2016;
Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea Guvernului nr. 1487 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea contenciosului administrativ, nr.554/2004, actualizata;
Codul de procedura civila;
Legea 207/2015-Codul de procedura fiscala;
Legea 53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 7/2004, r1 privind Codul de conduita al functionarilor publici;
Hotararea nr.118/2012 privind apobarea Statutului Casei Nationale de Pensii Publice
Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job