Șef birou – Unitatea Administrativ - Teritorială - Municipiul MoineștiȘef birou

Unitatea Administrativ – Teritorială – Municipiul Moinești

19 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Administrativ – Teritorială – Municipiul Moinești organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou – Biroul Achiziții Directe din cadrul Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achiziții și Investiții.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • să fie absolvenți cu diplomă de studii universitare de masterat în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
  • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin.(2) lit. a), respectiv 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 03 octombrie 2019, ora 10.00: proba practică;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Moineşti, județul Bacău, telefon 0234/363.680, interior 129.

Apply for this Job