Șef birou – Primăria Municipiului Zalău, Judeţul SălajȘef birou

Primăria Municipiului Zalău, Judeţul Sălaj

20 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău, judeţul Sălaj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 08 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 21 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

– Constituţia României;
– Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
– Legea nr. 215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
– Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
– HG. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind execitarea atribuţiilor de audit public intern;
– Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
– Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
– Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind codul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 82/1991, Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job