Șef birou – Primăria Municipiului Piatra-Neamț, județul NeamțȘef birou

Primăria Municipiului Piatra-Neamț, județul Neamț

24 aprilie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Piatra-Neamț, județul Neamț, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante, de șef birou din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Piatra- Neamţ – Biroul Administrare Patrimoniu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice sau ştiinţe inginereşti;
  • studii de masterat sau studii postuniversitare în domeniul administraţie publică, management sau în specialitatea studiilor absolvite (diplomă de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bolognaeste echivalenta cu diplomă dc studii universitare de maşter în specialitate, conform art. 153 din (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
  • sa fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 2 ani;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 25 mai 2018, ora 10:00: proba cunoștințe de operare PC;
  • 29 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Piatra-Neamț din str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, telefon: 0233/218.991, interior 219, e-mail: infopn@primariapn.ro.

Apply for this Job