Șef Birou – Primăria Municipiului Baia Mare, județul MaramureșȘef Birou

Primăria Municipiului Baia Mare, județul Maramureș

16 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Baia Mare, județul Maramureș organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată:

  • a funcției publice de conducere, vacante, de șef Birou Audit Public Intern.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință științe economice;
  • să dețină minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 06 aprilie 2020: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 23 aprilie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 143, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 37, telefon: 0262/211.001, e-mail resurse@baiamare.ro.

Apply for this Job